70 88 77 582 w 34
wiślij sms o tresci WNIOSEK na 7393 (3.69 zł za sms)

Zakładam firmę- poradnik

Pożyczki i kredyty najlesze oferty przygotownee dla Ciebie

Zakładam firmę- poradnik

Zakładam firmę

Zakładam firmę – W ostatnich latach coraz większa ilość osób decyduje się na rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jest to zarówno forma alternatywnego źródła dochodów, jak i droga wybierana w trakcie kreowania własnego kierunku kariery – przy zachowaniu realnego wpływu na formę działalności i jakości świadczonych usług. Własna firma to nie tylko niezależność, ale też praca na własny rachunek z możliwością do rozwoju osobistego.

Zakładam firmę

Mimo to, choć wiele osób interesuje się możliwością prowadzenia własnego biznesu, nie wszyscy faktycznie decydują się na ten krok. Powód? Najczęściej jest to obawa przed słabą znajomością rynku, formalnościami, czy zbyt niewielką ilością posiadanego kapitału i wiedzy. To częste zastrzeżenia, które jednak tracą na znaczeniu przy odpowiednim przygotowaniu.

W niniejszym poradniku przytoczone zostaną podstawowe informacje, z którymi powinna zapoznać się każda osoba zainteresowana założeniem własnej firmy lub już prowadząca swoją działalność gospodarczą, a pragnąca odświeżyć posiadane informacje.
O czym należy wiedzieć? Gdzie i jak się zarejestrować? Gdzie starać się o pożyczki dla firm lub kredyt dla firm?

REJESTRACJA NOWEJ FIRMY

Kim jest przedsiębiorca? Zgodnie z zapisami obowiązującego prawa przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Podobnie też za przedsiębiorców uznaje się wspólników spółki cywilnej.

Indywidualna działalność gospodarcza jest aktualnie najpopularniejszą formą prowadzenia przedsiębiorstwa, zaś jej założenie nie jest nadmiernie skomplikowane, czy trudne. Warto zwrócić uwagę na to, iż jednoosobowa działalność gospodarcza może zostać założona przez każdą osobę, która ukończyła 18 lat. To idealne rozwiązanie dla małych przedsiębiorstw. Podstawowymi cechami początkującego przedsiębiorcy są zawsze entuzjazm, optymizm i rozsądek.

Dobry pomysł i biznes plan to dopiero początek – motywacja z kolei pomoże w realizacji celów.

Po ustaleniu podstawowych priorytetów, opracowaniu pomysłu na biznes i wyborze branży, kolejną ważną decyzją jest dokonanie wyboru odpowiedniej formy działalności. W zależności od wielu czynników, takich jak branża, ilość wspólników, możliwości finansowe i tym podobne, konieczne jest dokonanie wyboru spośród jednoosobowej działalności, spółki cywilnej, spółki osobowej lub też spółki kapitałowej. Wszystkie mają wady, jak i zalety, dlatego też dokonanie wyboru powinno być kierowane indywidualnymi preferencjami osób prowadzących działalność. Większość osób, nawet tych dysponujących niewielką tylko wiedzą o prowadzeniu własnego biznesu, decyduje się na otworzenie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej. Rozwiązania te są szczególnie preferowane ze względu na ich prostotę i niskie koszty.

Zakładam firmę

Firmę w chwili obecnej można bez większych problemów zarejestrować za pośrednictwem strony internetowej lub w urzędzie. Uproszczone procedury i zasada tzw. „jednego okienka” pozwala na szybkie rozpoczęcie działalności.

Przed rejestracją działalności gospodarczej należy:

– dokonać wyboru nazwy firmy (do imienia i nazwiska może zostać dodany pseudonim lub dodatkowych określeń, wskazujący na przedmiot działalności)

– dokonać wyboru adresu firmy, jako siedziby oraz miejsca wykonywania działalności

– określić rodzaj działalności i jej zakres w ramach Polskiej Kwalifikacji Działalności (PKD)

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia wniosku o wpis.

Proces błyskawicznej rejestracji w postaci dokonaniu wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej odbywa się za pośrednictwem Internetu, w urzędzie lub w sposób „mieszany”. Jest to rejestracja do spisu przedsiębiorców działających na terenie Polski, prowadzonego w systemie teleinformatycznym. Zawsze też osobie rozpoczynającej prowadzenie działalności gospodarczej nadawane są numery identyfikacyjne NIP oraz REGON.

Znacznym ułatwieniem w trakcie rejestrowania nowej działalności gospodarczej jest także posiadanie profilu zaufanego – potwierdzenia tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją. To nie tylko gwarancja bezpiecznego podpisu, umożliwiającego złożenie wniosku o wpis do CEIDG, ale również możliwość późniejszej aktualizacji danych bez konieczności udawania się do urzędu osobiście.

Jedynym wymogiem w zakresie uzyskania profilu zaufanego jest jednorazowa wizyta w jednym z urzędów, w celu złożenia podpisu oraz potwierdzenia tożsamości osoby, dla której profil zostanie utworzony.

Jakie są najistotniejsze cechy i właściwości własnej działalności gospodarczej?

  • Darmowa rejestracja działalności gospodarczej
  • Darmowa rejestracja do Vat (opłacie podlega wydanie potwierdzenia rejestracji)
  • Szybka możliwość założenia własnej firmy, błyskawiczna rejestracja
  • Brak obowiązku posiadania kapitału początkowego
  • Osobista odpowiedzialność za wszystkie należności i zobowiązania wynikłe z prowadzenia działalności gospodarczej
  • Osobisty nadzór nad sprawami przedsiębiorstwa
  • Proste formy prowadzenia księgowości
  • Duży wybór form opodatkowania.

JAKĄ FORMĘ OPODATKOWANIA WYBRAĆ?

Osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą oraz działalność w formie określonego rodzaju spółki, są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych. Planując uruchomienie i prowadzenie przedsiębiorstwa, jego właściciel powinien dokładnie przeanalizować zakres planowanej działalności i skalę przewidywanych przychodów. Umożliwi to wybranie najkorzystniejszego sposobu rozliczania się z Urzędem Skarbowym.

Osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej dysponuje możliwością dokonania wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym, spośród dostępnych opcji:

– opodatkowanie na zasadach ogólnych (skala progresywna lub stawka liniowa)

– zryczałtowany podatek dochodowy

– karta podatkowa

Błędne jest przekonanie, iż prowadząc działalność gospodarczą właściciel firmy płaci identyczne podatki jak osoba pracująca na etacie. Ze względu na dostępność kilku form opodatkowania możliwe jest wybranie tej jak najbardziej korzystnej.

Wbrew powszechnej opinii nie ma prawnego obowiązku posiadania pieczątki firmowej, choć zarazem wielu przedsiębiorców decyduje się na jej wyrobienie. Najczęściej na pieczątce umieszcza się: pełną nazwę przedsiębiorstwa, imię, nazwisko, adres siedziby firmy, numer identyfikacji podatkowej oraz dane kontaktowe.

Podobnie jest też w przypadku posiadania rachunku bankowego, związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Chociaż nie ma obowiązku jego posiadania, a w celu rozliczeń przedsiębiorcy z Urzędem Skarbowym i ZUS możliwe jest korzystanie z konta osobistego, konto firmowe posiada niemalże każda firma. Przede wszystkim umożliwia to skuteczne oddzielenie finansów firmowych od prywatnych, a ponadto chroni przed komplikacjami w przypadku kontroli skarbowej.

POSZUKIWANIE DOFINANSOWANIA

Istnieje wiele różnych sposobów finansowania przedsięwzięć. O dodatkowe fundusze do banków występują najczęściej osoby, które dopiero planują prowadzić firmę oraz przedsiębiorcy, zainteresowani dalszym rozwojem swojego przedsięwzięcia. Warto jednak pamiętać, że osoby rozpoczynające pracę na własny rachunek często spotykają się z odmową udzielenia kredytu lub niekorzystnymi warunkami finansowania. W większości przypadków „młode” firmy uznawane są po prostu za zbyt ryzykowne.

Warto pamiętać dodatkowo, iż kredyt nie jest jedynym źródłem wsparcia finansowego, dostępnego dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Osoby zainteresowane dalszym rozwojem swojego przedsiębiorstwa mogą zdecydować się na inne rozwiązania. Doskonałym przykładem jest leasing. Idealne rozwiązanie, w szczególności dla osób poszukujących wyposażenia dla swojej firmy, nowych maszyn lub urządzeń. Jest to alternatywa dla pożyczki dla firm.

Leasing staje się coraz popularniejszą formą finansowania pojazdów i sprzętu używanego w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. W znacznym uproszczeniu leasing można uznać za formę wynajmu środków trwałych. Jednym z największych pozytywów dla przedsiębiorców, który skłania do skorzystania z leasingu jako z alternatywy dla kredytu, jest możliwość negocjacji warunków, znacznie szybsza i łatwiejsza procedura ubiegania się o dofinansowanie oraz ograniczenie formalności do niezbędnego minimum. W efekcie właściciel firmy jedynie wybiera pojazd lub maszynę, która go interesuje, a następnie po pozytywnej weryfikacji, otrzymuje go do użytku.
Warto także pamiętać, iż wybierając odpowiedni rodzaj leasingu może pojawić się również możliwość uznania raty leasingowej jako kosztu uzyskania przychodu.

Osoby bezrobotne, zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej mogą dodatkowo ubiegać się o przyznanie jednorazowej pomocy z Funduszu Pracy, dotacje z Urzędów Pracy – między innymi na zasadzie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej oraz wyborze kandydata na nowe stanowisko.

Część przedsiębiorców korzysta również z dotacji i pożyczek unijnych, poręczeń w ramach inicjatywy JEREMIE, dofinansowań szkoleń i studiów podyplomowych.

Zakładam firmę

Źródła finansowania, z których najczęściej korzystają przedsiębiorcy:

– pożyczka dla firm

– kredyt dla firm

– kredyt dla firm bez zaświadczeń

– leasing dla firm bez zaświadczeń

– leasing dla nowych firm

– pożyczki pod zastaw samochodu

– pożyczki pod zastaw nieruchomości

– pożyczki lombardowe

– kredyty pod zastaw

Zakładam firmę sklep Zakładam firmę skup Zakładam firmę zakład fryzjerski Zakładam firmę biuro finansowe Zakładam firmę budowlaną Jak założyć firmę

                Każdy, kto marzy i planuje założenie własnej działalności gospodarczej, zawsze ma szansę na sukces. Musi jedynie być pomysłowy i dbać o reklamę oraz jakość świadczonych usług, oferowanych produktów – to doskonały sposób na odnalezienie drogi do sukcesu.

Usługi budowlane Kołobrzeg

 

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o